(+84-8) 39374865
vietnam@inmatech.co.uk
TRANG CHỦ
THÔNG TIN CÔNG TY
SẢN PHẨM
BALLAST
NAVMASTER
SẢN PHẨM NGƯ NGHIỆP
GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO
THƯ VIỆN HÀNG HẢI
Giới thiệu Inmatech Tin tức - sự kiện Chương trình khuyến mãi Khách hàng của Inmatech Tuyển dụng Liên hệ

Cục Hàng Hải VN công khai điện thoại đường dây nóng để chống tiêu cực

 

Tạp chí GTVT - Trong 6 tháng đầu năm 2016 không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Ông Bùi Thiên Thu - Phó Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục Hàng Hải Việt Nam đã tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 12 đơn vị. Lực lượng thanh tra chuyên ngành tại các Cảng vụ hàng hải đã thực hiện 7.429 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế trong hoạt động quản lý khai thác cảng biển, luồng hàng hải, các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, các hoạt động dịch vụ hàng hải, hoa tiêu hàng hải; ban hành 219 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là hơn 2 tỷ đồng. 

"Cục đã tiến hành lập, công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục và các đơn vị trực thuộc trên Trang thông tin điện tử, nơi tiếp công dân và nơi giải quyết thủ tục hành chính; phân công cán bộ thường trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận tất cả các thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân", Phó Cục trưởng cho biết.

Do đó, công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2016 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua công tác tiếp công dân, Cục đã tiếp nhận 8 đơn thư phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với thuyền viên; 1 đơn thư phản ánh, kiến nghị về dự án xã hội hóa nạo vét luồng sông Chanh. Cục Cục Hàng Hải đã xem xét, kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền, đồng thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.  

Duong day nong cuc hang hai
Ngoài đường dây nóng của Cục, Cục Hàng Hải Việt Nam còn yêu các các đơn vị trực thuộc công bố đường dây nóng đường dây nóng 24/24h để tiếp nhận tất cả các thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, Cục đã kiện toàn Tổ công tác phối hợp thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện; triển khai triệt để các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Đề án Phòng chống tham nhũng của Bộ GTVT. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra công tác chấp hành các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm quy định về PCTN đối với các đơn vị đơn vị trực thuộc; thực hiện cung cấp và công khai thông tin trên phần mềm quản lý thông tin công khai minh bạch của Bộ GTVT. 

Cục Hàng hải cũng đã ban hành và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục năm 2016; tiếp tục phát huy thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT; tiến hành rà soát, xây dựng định mức xe ô tô chuyên dùng trình Bộ GTVT. Xây dựng và triển khai thực hiện kiểm tra công tác chấp hành các quy định về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc.

"Trong 6 tháng đầu năm 2016 không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí", ông Thu khẳng định.

Theo ông Bùi Thiên Thu, để tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2016 theo Kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt, Cục Hàng Hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra các Dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu luồng hàng hải theo chỉ đạo của Bộ GTVT; Tiếp tục chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt; Tổ chức lại bộ phận thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành tại các Cảng vụ hàng hảivà chuyển ngạch công chức thanh tra chuyên ngành cho lực lượng làm công tác thanh tra chuyên ngành tại các Cảng vụ Hàng hải; Tiếp tục thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí theo Đề án Phòng chống tham nhũng của Bộ GTVT, chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

HẠ LIÊN - GTVT

Quảng cáo
X