(+84-8) 39374865
vietnam@inmatech.co.uk
TRANG CHỦ
THÔNG TIN CÔNG TY
SẢN PHẨM
BALLAST
NAVMASTER
SẢN PHẨM NGƯ NGHIỆP
GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO
THƯ VIỆN HÀNG HẢI
Ấn phẩm Hải đồ Hải đồ điện tử ECDIS Hệ thống DP Thiết bị mô phỏng Thiết bị hàng hải Thiết bị thủy đạc Thiết bị quân sự Thiết bị dầu khí Viễn thông liên lạc Ấn phẩm điện tử

Thiết bị an ninh quốc phòng

Trong thế kỷ 21, trung tâm của mạng lưới lực lượng hải quân phụ thuộc vào hệ thống quản lý tác chiến hiên đại. Bằng những cảm biến tiên tiến và liên kết dữ liệu băng thông rộng, hệ thống phải đảm bảo vừa phát triển được cơ sở dữ liệu, vừa truyền tải được một lượng lớn thông tin.

Inmatech phân phối các thiết bị quốc phòng chất lượng cao và đáng tin cậy, được thiết kế để phù hợp với nhiều trường hợp khác nhau, với trọng lượng, kích cỡ, thời gian lắp đặt, công suất, dịch vụ và gia công,... đã được tối ưu, và được cung cấp bởi các công ty có lịch sử lâu đời trong việc cộng tác với nhiều quốc gia trong hoạt động an ninh quốc phòng.

Mạng lưới trung tâm của lực lượng hải quân thế kỷ 21 phụ thuộc vào hệ thống quản lý tác chiến hiện đại. Nó phải đảm bảo việc phát triển cơ sở dữ liệu, truyền tải một lượng lớn thông tin bằng những cảm biến tiên tiến và băng thông liên kết dữ liệu.

Nhấn vào đây để tải brochure của chúng tôi

Quảng cáo
X