(+84-8) 39374865
vietnam@inmatech.co.uk
TRANG CHỦ
THÔNG TIN CÔNG TY
SẢN PHẨM
BALLAST
NAVMASTER
SẢN PHẨM NGƯ NGHIỆP
GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO
THƯ VIỆN HÀNG HẢI
NAVMASTER ECDIS NAVMASTER ESC NAVMASTER Pilot NAVMASTER AIS Viewer NAVMASTER Offshore NAVMASTER Professional Office

Navmaster Offshore

Navmaster Offshore là một dạng máy tính cá nhân dựa trên hệ thống hải đồ điện tử (loại hải đồ raster do UKHO sản xuất).

Vị trí tàu được chụp từ hệ thống định vị GPS sẽ hiển thị thật rõ ràng trên màn hình máy tính. Sử dụng chức năng xem trước, bạn có thể chọn được số lượng hải đồ bạn muốn xem trước vị trí. Bạn cũng có thể xem và sử dụng dữ liệu thời gian của dòng thủy triều (những nơi có sẳn) và đoạn đường đi sẽ được tự động lưu lại.

Việc hoạch định tuyến hải trình sẽ được thực hiện nhanh chóng, đơn giản và kết quả được thể hiện chi tiết, đầy đủ trong bảng kế hoạch hải trình.

Những điểm ưu việt của Navmaster offshore có thể kế đến gồm:  -  Kết nối với hệ thống định vị và máy lái tự động.  -  Đánh dấu vị trí tự động trên hải đồ.  -  Quản lý hải đồ dễ dàng.  -  Hoạch định hải trình hoàn hảo.  -  Hệ thống hỗ trợ tốt, bao gồm cả phép chuẩn đoán đánh giá từ xa.

Những điểm ưu việt của Navmaster offshore có thể kế đến gồm:

-  Kết nối với hệ thống định vị và máy lái tự động.

-  Đánh dấu vị trí tự động trên hải đồ.

-  Quản lý hải đồ dễ dàng.

-  Hoạch định hải trình hoàn hảo.

-  Hệ thống hỗ trợ tốt, bao gồm cả phép chuẩn đoán đánh giá từ xa.

Quảng cáo
X