(+84-8) 39374865
vietnam@inmatech.co.uk
TRANG CHỦ
THÔNG TIN CÔNG TY
SẢN PHẨM
BALLAST
NAVMASTER
SẢN PHẨM NGƯ NGHIỆP
GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO
THƯ VIỆN HÀNG HẢI
Ấn phẩm Hải đồ Hải đồ điện tử ECDIS Hệ thống DP Thiết bị mô phỏng Thiết bị hàng hải Thiết bị thủy đạc Thiết bị quân sự Thiết bị dầu khí Viễn thông liên lạc Ấn phẩm điện tử

Hệ thống định vị động (DP)

“Hệ thống định vị động (DP) là một hệ thống được điều khiển bằng máy tính để tư động duy trì vị trí và hướng của tàu bằng cách sử dụng chân vịt và hệ thống đẩy...”

(DP Marine, 2015)

“Hầu hết những công ty trong ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi đều sử dụng hệ thống định vị động...

Hiện tại, có hơn 1,800 con tàu đang trang bị hệ thống DP.”

(ADMS Pvt Ltd, 2014)

Inmatech cung cấp các hệ thống DP, thiết bị và dịch vụ với công nghệ được cập nhật mới nhất, cho phép thuyền trưởng và thuyền viên đưa ra những quyết định sáng suốt và hợp lý, để đảm bảo cho sự an toàn và hiệu quả cho hoạt động của tàu dịch vụ dầu khí, AHTS, dàn khoan. Hệ thống DP mà chúng tôi cung cấp đều được sản xuất bởi những công ty nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp hàng hải thế giới, như Guidance, MT, GE, Kongsberg, MDL,...

Nhấn vào đây để tải brochure của chúng tôi

Hệ thống định vị động là một hệ thống điều khiển bằng máy tính nhằm giữ cố định vị trí và hướng của tàu một cách tự động bằng cách quạt và động cơ đẩy. Cảm biến vị trí kết hợp với cảm biến gió, cảm biến chuyển động và la bàn con quay hồi chuyển cung cấp thông tin cho máy tính về vị trí của tàu, hướng và độ lớn của các lực tác động từ môi trường ảnh hưởng đến vị trí và hướng mũi tàu. Một số tàu sử dụng hệ thống DP bao gồm (nhưng không giới hạn) tàu khoan dầu, tàu nghiên cứu hải dương học và tàu du lịch.

Quảng cáo
X